วิธีใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

เนื้อหาบทความนี้

การใช้สื่อโฆษณาสำหรับการเพิ่มยอดขายออนไลน์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ไม้เด็ดสำคัญที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์หรือเพจขายของออนไลน์ทั้งหลายควรรู้จักไว้ เพราะนอกจากจะเป็นแต้มต่อในการแข่งขันแล้วยังช่วยสร้างความโดดเด่นและสร้างภาพจำให้กับแบรนด์ร้านค้าของคุณได้อย่างเหนือชั้นอีกด้วย แต่เทคนิคในการใช้สื่อโฆษณานั้นจะต้องทำยังไงบ้างถึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง บทความนี้จะขอมอบสาระเกี่ยวกับสื่อโฆษณาให้คุณได้รู้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

สื่อโฆษณาคืออะไร?

สื่อโฆษณา หมายถึง ช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมและโฆษณาสินค้าหรือบริการของร้านค้าหรือองค์กรให้กับกลุ่มเป้าหมายของตลาด เป้าหมายของสื่อโฆษณาคือเพื่อให้ผู้สนใจรับรู้และมีความคุ้นเคยกับสินค้าหรือบริการ และสร้างความตระหนักหรือความจำเกี่ยวกับแบรนด์หรือองค์กรนั้น ๆ

การใช้สื่อโฆษณาเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การตลาดของร้านค้า เพราะสามารถช่วยสร้างความรู้จักและความนิยมในสินค้าหรือบริการ สร้างความตระหนักและภาพจำให้กับลูกค้า ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์หรือองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ประเภทของสื่อโฆษณาสินค้า

1. สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์

สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์เป็นหนึ่งในประเภทของสื่อโฆษณาที่ใช้สื่อสารและส่งเสริมการขายผ่านทางสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยภาพประกอบ ข้อความโฆษณา และข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ต้องการโฆษณาให้กับผู้อ่านหรือผู้ใช้งาน

2. สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นหนึ่งในสื่อโฆษณาที่ใช้ช่องทางการสื่อสารและการโฆษณาผ่านทางทีวี โดยการนำเสนอโฆษณาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (video) และเสียงในช่องทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างความสนใจและมอบประสบการณ์โฆษณาที่เต็มที่ให้กับผู้ชม

3. สื่อโฆษณาทางวิทยุ

สื่อโฆษณาทางวิทยุเป็นหนึ่งในสื่อโฆษณาที่ใช้ช่องทางการสื่อสารและการโฆษณาผ่านทางวิทยุ โดยการนำเสนอโฆษณาในรูปแบบเสียงเท่านั้น ไม่มีภาพประกอบ โฆษณาทางวิทยุสามารถถ่ายทอดข้อความโฆษณาให้กับผู้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุที่ส่งสัญญาณไปถึงอุปกรณ์วิทยุ

4. สื่อโฆษณาออนไลน์

สื่อโฆษณาออนไลน์คือสื่อโฆษณาที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารและโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยนำเสนอโฆษณาผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ 

5. สื่อโฆษณากลางแจ้ง

สื่อโฆษณากลางแจ้ง หมายถึง สื่อโฆษณาที่ปรากฏในสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยทั่วไปแล้วเป็นสื่อโฆษณาที่ติดตั้งหรือประกาศบนพื้นที่สาธารณะ เช่น ป้ายโฆษณาที่ถนน เสาโฆษณาที่ทางด่วน เป็นต้น มักถูกนำมาใช้ในการโฆษณาสินค้า บริการ กิจกรรม หรือแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อเชื่อถือในการสร้างความรู้สึก ยืนยันตัวตน และสร้างการรับรู้จากผู้คนที่เดินผ่านหรือใช้งานในสถานที่นั้น

6. สื่อโฆษณาภายในโรงภาพยนตร์

สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ หมายถึง การแสดงโฆษณาก่อนหนังเรื่องหลักที่ฉายในโรงภาพยนตร์ โดยทั่วไปแล้วเป็นวิดีโอโฆษณาที่สร้างขึ้นเพื่อโฆษณาสินค้า บริการ หรือแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ ให้แก่ผู้ชมที่มาดูหนังในโรงภาพยนตร์ มักถูกแสดงในรูปแบบวิดีโอความยาวสั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความสนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ และต้องการสร้างความจดจำให้กับผู้ชม 

7. สื่อโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย

สื่อโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย หมายถึง การโฆษณาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตัวอย่างสื่อโฆษณาสินค้า เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูป (YouTube), ลิงก์อิน (LinkedIn) เป็นต้น โฆษณาบนโซเชียลมีเดียมักเป็นรูปแบบโฆษณาที่เผยแพร่ผ่านโพสต์, ภาพ, วิดีโอ หรือเนื้อหาที่แชร์บนแพลตฟอร์มดังกล่าว

สื่อโฆษณาความสำคัญมีอะไรบ้าง?

สื่อโฆษณาช่วยสร้างความรู้จักและความคุ้นเคยกับแบรนด์ของคุณในตลาด สื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ของคุณได้อีกทั้งสื่อโฆษณายังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดและช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการของคุณ การโฆษณาเป็นช่องทางในการแสดงให้ลูกค้ารู้จักและสนใจสินค้าหรือบริการของคุณได้

ข้อดี ข้อเสีย สื่อโฆษณามีอะไรบ้าง?

การสร้างสื่อโฆษณามีข้อดีและข้อเสียในการส่งเสริมการขายดังนี้

ข้อดีของการใช้กลยุทธ์สื่อโฆษณา

1. สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

สื่อโฆษณาช่วยให้ร้านค้าของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ในระยะเวลาที่สั้นลงและง่ายขึ้น เนื่องจากโลกออนไลน์นั้นไม่มีกำแพงกั้น ถือเป็นจุดแข็งสำคัญของการใช้การโฆษณาออนไลน์

2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม

สื่อโฆษณามีตัวเลือกในการเน้นเป้าหมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน ตรงกลุ่มได้อย่างแม่นยำ ร้านค้าของคุณสามารถเลือกสื่อที่สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง เช่น รายการโทรทัศน์ นิตยสาร เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดผู้คนที่คุณต้องการ สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้คนที่มีความสนใจในสิ่งที่คุณได้

3. สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับลูกค้า

สื่อโฆษณาช่วยสร้างความรู้สึกและเชื่อมโยงกับลูกค้า โดยใช้สื่อที่สร้างความประทับใจและมีความตื่นเต้น สื่อโฆษณาสามารถสร้างความประทับใจบวกให้กับลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มยอดขายและส่งผลตอบสนองในการสั่งซื้อสินค้าได้

4. เพิ่มยอดขายและรายได้

การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลในการเพิ่มยอดขายและรายได้สำหรับร้านค้าของคุณ การเน้นคุณสมบัติและประโยชน์ และโน้มน้าวผู้บริโภคให้ดำเนินการสามารถกระตุ้นความสนใจและกระตุ้นให้พวกเขาทำการซื้อได้มากขึ้น

5. สามารถวัดผลได้ชัดเจน

สื่อโฆษณาบางส่วนมีเครื่องมือและตัวชี้วัดให้สามารถติดตามและวัดผลของแคมเปญได้ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง จำนวนการแสดงผล อัตราการคลิก ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและปรับปรุงกลยุทธ์การโฆษณาของคุณให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ข้อเสียของการใช้สื่อโฆษณา

1. ค่าใช้จ่าย

การโฆษณาผ่านช่องสื่อต่าง ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะหากคุณเลือกใช้สื่อที่ได้รับความนิยมหรือมีความต้องการสูง ค่าใช้จ่ายในการผลิตโฆษณา ซื้อพื้นที่โฆษณา หรือเวลาออกอากาศสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

2. ความอิ่มตัวและการแข่งขันสูง

สนามการโฆษณามีการแข่งขันอย่างดุเดือด ทำให้ลูกค้ารับมือกับการโฆษณามากเกินไปหรือไม่มีความสนใจต่อข้อความโฆษณา ทำให้ยากที่จะโดดเด่นและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

3. การหลีกเลี่ยงโฆษณา

ด้วยความเพิ่มขึ้นของเครื่องมือบล็อกโฆษณาและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ลูกค้าหลาย ๆ คนกำลังมีความระมัดระวังต่อประสบการณ์การท่องโลกออนไลน์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมากขึ้น ทำให้พวกเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหรือบล็อกโฆษณา

วิธีการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การใช้สื่อโฆษณาในกลยุทธ์การตลาดสามารถทำได้โดยวิธีเหล่านี้

1. วางแผนกลยุทธ์โฆษณา

ก่อนที่จะเริ่มใช้สื่อโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ควรวางแผนกลยุทธ์โฆษณาโดยพิจารณาจากเป้าหมายของร้านค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรืออาจพิจารณาจากเป้าหมายทางการตลาด เช่น อยากเพิ่มยอดขาย, อยากเพิ่มผู้ติดตาม, อยากสร้าง Brand Awareness เป็นต้น

2. เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเลือกแพลตฟอร์มสื่อโฆษณาที่เหมาะสมที่สุด เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn หรือ YouTube เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือพูดง่าย ๆ ว่า กลุ่มลูกค้าของคุณใช้เวลากับแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดก็เลือกการทำโฆษณาที่สื่อนั้นเป็นหลัก

3. สร้างคอนเทนต์สื่อโฆษณาให้น่าสนใจ

สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและมีคุณภาพสำหรับสื่อโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย เช่น ใช้ภาพ วิดีโอ และข้อความที่สร้างความสนใจ หากสามารถสร้างไวรัลจากคอนเทนต์นั้นได้ด้วยแล้วจะยิ่งเพิ่มกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้นด้วย

4. ติดตามผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ

ติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้สื่อโฆษณาบนโซเชียลมีเดียจากข้อมูลทางสถิติ เช่น ยอดคลิก ยอดแชร์ ความสนใจ และการตอบสนองอื่น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณ จากนั้นปรับปรุงกลยุทธ์ตามผลการวิเคราะห์นั้นอย่างสม่ำเสมอ

5. ร่วมงานกับ KOLs และ Influencer

การร่วมงานกับบุคคลที่มีอิทธิพลในวงกว้าง เช่น บุคคลสื่อสารมวลชน บุคคลสังคมสื่อ หรือนักบริหารระดับสูง สามารถช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือและการเข้าถึงในการโฆษณาของคุณได้มากขึ้น

ทำความรู้จัก Influencer ให้มากขึ้นผ่านบทความนี้: ทำไม Influencer Marketing ถึงช่วยให้ธุรกิจปัง ยอดขายพุ่งแบบติดปีก

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจและกำลังเปิดร้านค้าออนไลน์ อยากเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ PUNDAI  เป็นเครื่องมือช่วยทำการตลาดแบบ Affiliate Marketing ที่ตอบโจทย์มาก ๆ เนื่องจากเครื่องมือนี้จะช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วผ่านการตลาดแบบปากต่อปาก การตลาดรูปแบบหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้ สนใจติดต่อได้ที่ LINE Official: @pundaiofficial

บทความแนะนำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สื่อโฆษณามีกี่ประเภท

สื่อโฆษณามีหลายประเภท ซึ่งมักจะแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ดังนี้
1. โฆษณาสิ่งพิมพ์: เป็นโฆษณาที่ปรากฏในสื่อพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวารสาร 

2. โฆษณาทางโทรทัศน์: เป็นโฆษณาที่ปรากฏในโทรทัศน์ ซึ่งสามารถเป็นโฆษณาที่มีรูปภาพเคลื่อนไหว หรือโฆษณาที่มีเสียงเครื่องเล่นได้
 
3. โฆษณาทางวิทยุ: เป็นโฆษณาที่ปรากฏในสื่อวิทยุมีเฉพาะเสียงเท่านั้น

4. โฆษณาทางออนไลน์: เป็นโฆษณาที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต สามารถเป็นแบนเนอร์ โฆษณาทางอีเมล โฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ
 
5. โฆษณาแบบกลางแจ้ง: เป็นโฆษณาที่ปรากฏในสถานที่สาธารณะ เช่น ป้ายโฆษณาบนถนน ป้ายโฆษณาในสถานีรถไฟ หรือโฆษณาบนอาคาร 

6. โฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่: เป็นโฆษณาที่ปรากฏบนสื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น โฆษณาในแอปพลิเคชัน หรือโฆษณาที่ปรากฏบนจอสัมผัสของโทรศัพท์เมื่อใช้งาน

สื่อโฆษณาที่ดีมีลักษณะอย่างไร

1. เน้นสื่อสารด้วยความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. มีข้อความที่ชัดเจนและโดดเด่น
3. สร้างความประทับใจและท้าทายผู้ชม
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างความท้าทายและความน่าสนใจ
6. สื่อสารและออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์
7. ความเป็นมืออาชีพ

ADD LINE เพื่อเริ่มใช้ PUNDAI

คุณก็สามารถใช้ PUNDAI โดยไม่มีอะไรซับซ้อน ด้วยการแอดไลน์และเริ่มใช้งานได้ทันที หรือกด เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาบทบาทของเรา