มาแรง! กลยุทธ์ ฝากขายสินค้า ไม่มีหน้าร้าน ใครสามารถทำได้บ้าง?

เนื้อหาบทความนี้

การฝากขายสินค้าคือวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้ในหลากหลายด้าน โดยมีบทบาทที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การฝากขายสินค้ามีข้อดีข้อเสียอีกมากมาย ดังนั้นการพิจารณาเลือกว่าจะฝากขายสินค้าที่ไหน จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจฝากขายสินค้ามาฝากกัน

การฝากขายสินค้า คืออะไร

การฝากขายสินค้า คือ การที่คุณนำสินค้าของคุณไปฝากขายที่ร้านค้าอื่นที่ไม่ใช่ร้านค้าของคุณเอง โดยคุณจะส่งสินค้าให้กับร้านค้าตามที่เขาต้องการและคุณจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้านั้น ๆ ให้กับร้านค้าที่รับฝากขาย ส่วนร้านที่รับฝากขายสินค้าจะรับผิดชอบในการจัดวางสินค้าและการขายให้กับลูกค้า และคุณจะมีบทบาทในการดูแลสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝากขายสินค้าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง

การฝากขายสินค้า ข้อดี ข้อเสีย

ข้อดีของการฝากขายสินค้า

1. เข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้น

การฝากขายสินค้าที่ร้านค้าอื่น คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าในตลาดที่กว้างกว่า โดยไม่จำเป็นต้องเปิดร้านค้าของคุณเองเพียงแค่สาขาเดียว

2. การลดค่าใช้จ่าย

การฝากขายสินค้าไม่ต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่างเช่น พื้นที่ร้านค้า การจัดสต็อกสินค้า หรือการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ซึ่งทำให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในร้านค้าได้มาก

PUNDAI ขอแนะนำ อยากเพิ่มกำไร ต้องรู้จักวิธีการลดต้นทุนอย่างถูกต้องและได้ผลจริง ต้องอ่าน

3. การมีลูกค้าใหม่

การฝากขายสินค้าที่ร้านค้าอื่นช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ที่อาจไม่รู้จักสินค้าหรือร้านค้าของคุณมาก่อน ซึ่งส่วนนี้ช่วยเปิดโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายได้

4. สร้างความน่าเชื่อถือ

การฝากขายสินค้ากับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือได้ดีมากขึ้นไปด้วย

5. การสร้างพันธมิตรธุรกิจ

การฝากขายสินค้าที่ร้านค้าอื่นสามารถสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือธุรกิจระยะยาว ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการขยายธุรกิจของคุณในอนาคต

6. การแบ่งปันความรับผิดชอบ

การฝากขายสินค้าที่ร้านค้าอื่นช่วยแบ่งปันความรับผิดชอบในการจัดวางสินค้า การขาย และการดูแลลูกค้า ซึ่งช่วยลดภาระงานและความเครียดในการดำเนินธุรกิจของคุณ

ข้อเสียของการฝากขายสินค้า

1. สูญเสียการควบคุม

การหาร้านฝากขายสินค้ามีส่วนทำให้คุณไม่ได้ควบคุมกระบวนการขายและการตั้งราคาได้ตามที่คุณต้องการ

2. การแบ่งค่าคอมมิชชั่น

คุณจะต้องแบ่งส่วนและชำระค่าคอมมิชชั่นให้กับร้านค้าที่รับฝากขาย ซึ่งอาจทำให้กำไรลดลง

3. สูญเสียการสื่อสารกับลูกค้า

เนื่องจากคุณไม่ได้อยู่ในร้านค้าที่รับฝากขายสินค้า คุณอาจสูญเสียการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า นั่นอาจทำให้คุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้เหมือนวิธีการขายที่คุณควบคุมเอง

4. การเสี่ยงภัยและการสูญเสียสินค้า

คุณต้องพึ่งพาร้านค้าที่รับฝากขายสินค้าในการดูแลและรักษาสินค้าของคุณ อาจมีความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายหรือสูญหายในกรณีที่ไม่มีการควบคุมและการดูแลอย่างเข้มงวด

วิธีฝากขายสินค้าต่างจากขายสินค้าปกติอย่างไร

ลักษณะการฝากขายสินค้าการขายสินค้าปกติ
ความเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของร้านค้าที่รับฝากขายเป็นเจ้าของร้านค้าและสินค้า
ความควบคุมควบคุมน้อยควบคุมสูง
ระดับความเสี่ยงมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสินค้าหรือความเสียหายสูงกว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสินค้าหรือความเสียหายน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมเช่นพื้นที่ร้านค้าและบุคลากรสูง เนื่องจากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ
การสื่อสารกับลูกค้าความสื่อสารน้อย เนื่องจากคุณไม่อยู่ในร้านค้าความสื่อสารตรงกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อถือ
ส่วนแบ่งและค่าคอมมิชชั่นต้องให้ส่วนแบ่งหรือค่าคอมมิชชั่นจากการขายไม่ต้องแบ่งส่วนแบ่งหรือค่าคอมมิชชั่น
ความสำเร็จในการขายขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและการขายของร้านค้าที่รับฝากขายขึ้นอยู่กับความสามารถในการประชาสัมพันธ์และการขายของตนเอง

ช่องทางการฝากขายสินค้า มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

1. ร้านค้าท้องถิ่น

ฝากขายสินค้าที่ร้านค้าในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านอาหาร 

2. ห้างสรรพสินค้า

ฝากขายสินค้าในร้านค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยม

3. ตลาดออนไลน์

การฝากขายสินค้าออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าในประเทศและทั่วโลก

4. ตัวแทนจำหน่าย

ฝากขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญในวงการและมีฐานลูกค้าที่แข็งแรง เช่น ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการแพทย์หรือฝากขายสินค้าเพื่อสุขภาพ, ตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้า, ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไอที เป็นต้น

5. แบรนด์ร้านค้าอื่น

การฝากขายสินค้าผ่านแบรนด์ร้านค้าอื่นที่มีสัญญาและพันธมิตรธุรกิจกัน

สิทธิหน้าที่ของผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายในระบบฝากขายสินค้า

ผู้ฝากขายผู้รับฝากขาย
สิทธิ์1. เลือกสินค้าที่ต้องการฝากขายและตกลงเงื่อนไขการฝากขาย1. รับฝากสินค้าจากผู้ฝากขาย
2. กำหนดราคาขายสินค้าและข้อกำหนดอื่น ๆ2. นำสินค้าที่รับฝากขายไปจัดวางในพื้นที่ขาย
3. ตรวจสอบการจัดสินค้าและความพร้อมในการขาย3. ดูแลและบำรุงรักษาสินค้าที่ฝากขายให้คงคุณภาพ
4. ส่งสินค้ามายังสถานที่ฝากขายหรือช่องทางการขาย4. ประชาสัมพันธ์และโปรโมทสินค้าที่ฝากขาย
5. ให้ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับสินค้าที่ฝากขาย5. ช่วยในกระบวนการขายและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
6. รับเงินจากการขายสินค้าและแบ่งส่วนแบ่งกำไร6. ชำระเงินหรือแบ่งส่วนแบ่งกำไรตามตกลงกับผู้ฝากขาย
7. ปรับปรุงและประเมินผลการฝากขายสินค้า7. ให้ข้อมูลและรายงานผลการขายสินค้าถึงผู้ฝากขาย

การฝากขายสินค้าถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการลดต้นทุนเรื่องของค่าเช่าได้ดี แต่แน่นอนว่าความเสี่ยงอื่น ๆ ก็อาจทำให้หลายคนคิดไม่ตกเช่นกัน ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถขายของได้แบบไม่ต้องมีหน้าร้าน แถมมีตัวแทนคอยช่วยขายให้ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  PUNDAI  เป็นเครื่องมือช่วยทำการตลาด Affiliate Marketing ที่เห็นถึงประสิทธิภาพของการตลาดแบบปากต่อปากที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าได้มากกว่าโฆษณาถึง 88% ที่ตอบโจทย์ทั้งร้านค้า ลูกค้าและตัวแทนที่สนใจสร้างรายได้แบบไม่ต้องลงทุน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ LINE OA: @pundaiofficial

บทความแนะนำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ร้านค้าทั่วไป สามารถรับฝากขายสินค้าได้ไหม

ร้านค้าทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดให้บริการรับฝากขายสินค้าจากบุคคลภายนอก เนื่องจากมีความเสี่ยงทางธุรกิจและความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม มีบางร้านที่อาจมีนโยบายที่แตกต่างกันได้ และอาจจะเปิดรับฝากขายสินค้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ของตนเอง

การฝากขายยุ่งยากหรือไม่

การฝากขายสินค้าในร้านค้าทั่วไปอาจมีความยุ่งยากหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น นโยบายของร้านค้าเอง ปริมาณและลักษณะของสินค้าที่คุณต้องการฝากขาย การแข่งขันในตลาด เป้าหมายลูกค้าของร้านค้า และความรู้และประสบการณ์ของคุณในการขายสินค้า เป็นต้น

สนใจธุรกิจฝากขายสินค้า ต้องเริ่มยังไง

1. วางแผนธุรกิจ: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจของคุณ 
2. เลือกสินค้า: ตรวจสอบและเลือกสินค้าที่มีตลาดและความต้องการจากลูกค้า 
3. วางแผนการทำงาน: กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะฝากขาย รวมถึงราคาและวิธีการจัดวางสินค้าในร้านค้า
4. ค้นหาร้านค้าที่รับฝากขาย: ติดต่อร้านค้าที่คุณสนใจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฝากขาย
5. ทำธุรกิจ: ติดตามการขายของสินค้าฝากขาย ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของคุณตามความต้องการ

ADD LINE เพื่อเริ่มใช้ PUNDAI

คุณก็สามารถใช้ PUNDAI โดยไม่มีอะไรซับซ้อน ด้วยการแอดไลน์และเริ่มใช้งานได้ทันที หรือกด เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาบทบาทของเรา