จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้แล้วด้วยตัวเองง่ายมาก!

เนื้อหาบทความนี้

เจ้าของร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ เคยสังเกตตอนช้อปปิ้งบนโลกออนไลน์กันบ้างไหมคะว่าทำไมบางร้านถึงมีสัญลักษณ์ DBD กันนะ? ซึ่งเครื่องหมายนี้เป็นการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานและยืนยันการมีอยู่ของร้านค้านั้น ๆ นั่นเอง ซึ่งจะได้มาก็ต่อเมื่อร้านค้านั้นทำการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น ซึ่งการมีเครื่องหมาย DBD Registered นี้ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของร้านค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถทำง่าย ๆ ด้วยตัวเองแล้ว จะมีขั้นตอนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การจดทะเบียนแจ้งว่ามีการดำเนินกิจการทางออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2533 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ฯ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย 

ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 • เครื่องหมาย DBD Registered

เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว

 • เครื่องหมาย DBD Verified

เครื่องหมายนี้ คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือที่จะออกให้กับผู้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารมีอะไรบ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน

2.  แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ดาวน์โหลด เอกสาร ทพ.)

 • จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา กรอกเอกสารข้อ 1-8
 • คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วน กรอกเอกสารข้อ 1-8 และข้อ 11
 • บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน กรอกเอกสาร 1-8 และข้อ 12

3. รายละเอียดเว็บไซต์ที่ต้องการจดทะเบียน (ดาวน์โหลดเอกสารแนบแบบ ทพ.) กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ (อย่าลืมทำสำเนา เพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered ด้วย)

4.  เอกสารการจดโดเมนเนม (ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)

5. ปริ้นท์หน้าแรกของเว็บไซต์, สินค้าและบริการที่ประกอบการ และวิธีการสั่งซื้อสินค้าและบริการ วิธีการชำระสินค้า วิธีการส่งสินค้า

6. แผนที่ตั้งร้านค้า

7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล)

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไหนได้บ้าง

ณ ปัจจุบันการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จดที่ไหนก็ได้ค่ะ ทั้งทำจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์และรูปแบบออนไซต์ โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้

1. ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://ereg.dbd.go.th

2. ผู้ประกอบการที่มีสำนักงาน ตั้งอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

3. ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ สามารถยื่นแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน

 1. จัดการรูปแบบเว็บไซต์ที่ใช้ทำธุรกิจให้เรียบร้อย

ทำการเตรียมทั้งรูปภาพสินค้า รายละเอียด ราคา พร้อมขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน และการจัดส่งให้เรียบร้อย

 1. จัดเตรียมเอกสารยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อย สามารถเดินทางไปที่สำนักงานที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

 • ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท
 • ค่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
 • ค่าจดทะเบียนยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
 • ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
 • ขอให้เจ้าหน้าที่คัดลอกสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการตามขั้นตอน 

เมื่อเสร็จสิ้น ผู้ประกอบการจะได้รับ พค0403 หรือใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ค้าขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

การขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเองแบบง่ายมาก ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ https://ereg.dbd.go.th
 2. เลือกแท็บเมนูจดทะเบียนพาณิชย์แล้วกรอกรายละเอียดข้อมูล
 3. ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ผู้กรอกข้อมูลยื่นขอการจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
 5. นายทะเบียนรับการจดทะเบียน
 6. รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียน

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายได้ระบุเอาไว้ให้ผู้ที่ทำธุรกิจการค้าออนไลน์ทุกคนต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฎหมายและต้องเสียค่าปรับ หากเพื่อน ๆ รู้ตัวว่าทำธุรกิจออนไลน์ก็อย่าลืมไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขายของออนไลน์กันนะคะ ตอนนี้สามารถยื่นจดทางออนไลน์ได้แล้วถือว่าสะดวกมาก ๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้โดยตรงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เบอร์  02-528-7600

สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ทาง PUNDAI ของเราพร้อมนำเสนอคำตอบและสาระดี ๆ ด้านการตลาดออนไลน์ ให้ความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายแม่ค้าออนไลน์ และการทำธุรกิจ ที่สร้างความเชื่อมั่นและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ADD LINE เพื่อเริ่มใช้ PUNDAI

คุณก็สามารถใช้ PUNDAI โดยไม่มีอะไรซับซ้อน ด้วยการแอดไลน์และเริ่มใช้งานได้ทันที หรือกด เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาบทบาทของเรา