อย่าพึ่งจดทะเบียนการค้าออนไลน์ถ้ายังไม่อ่านข้อมูลต่อไปนี้!

เนื้อหาบทความนี้

Review สำหรับคนที่ขายของออนไลน์และทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งอาจสงสัยว่าการจดทะเบียนการค้าออนไลน์ 2566 จะต้องเตรียมเอกสารอะไร จดทะเบียนการค้าออนไลน์ ที่ไหน ทำออนไลน์ได้หรือไม่ และการจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ภาษีต้องจ่าย มีอะไรบ้าง ตลอดจนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ราคาเป็นอย่างไร วันนี้บทความของเรานำข้อมูลดี ๆ เหล่านี้มาให้ทุกคนได้อัปเดตไปพร้อมกัน!

สงสัยหรือไม่!? จดทะเบียนการค้าออนไลน์คืออะไร ทำไมต้องจด

สำหรับจดทะเบียนการค้าออนไลน์ หรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการจดทะเบียนร้านค้าสำหรับคนที่ขายของหรือทำธุรกิจออนไลน์ เพราะหากเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดานั้น ถูกสร้างมาสำหรับร้านที่มีหน้าร้าน และเมื่อจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา ผู้จดจะต้องติดป้ายร้านหน้าสถานที่ ทำให้ผู้จดต้องเสียภาษีป้ายร่วมด้วย แต่ใครที่กำลังขายของออนไลน์ หรือให้บริการออนไลน์ที่มีการรับเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เงินสด อาจเป็นการให้โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร iBanking หรือว่าเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ทั้งหมด สามารถที่จะจดทะเบียนการค้าออนไลน์ได้

เอกสารสำหรับจดทะเบียนการค้าออนไลน์เตรียมอะไรบ้าง

จดทะเบียนการค้าออนไลน์มีเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้เบื้องต้น เป็นเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของตัวเราเอง ได้แก่

1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของร้าน

นอกจากนี้ยังต้องมีเอกสารอื่นเพิ่มเติม ได้แก่

1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันอำนวยความสะดวกให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ หรือจะเดินทางไปกรอกที่สำนักงานเขตก็สามารถทำได้ 

2. เอกสารประกอบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของผู้จด อาทิ ชื่อร้านอะไร ชื่อโดเมนอะไร 

3. เอกสารการจดโดเมนเนม หากไม่มั่นใจว่ามันคือเอกสารตัวใด สามารถปริ้นท์ email ที่ได้รับจาก Google ในกรณีที่ซื้อโดเมนจาก Google จากนั้นจะต้องปริ้นท์หน้าแรกของเว็บไซต์ผู้จดที่เป็นหน้า Home Page ส่วนนี้แนะนำว่าสามารถที่จะ screenshort และปริ้นท์ออกมาเป็นไฟล์ภาพได้ หรือใครใช้เพจ Facebook โพสต์สินค้าขายของบนเพจ สามารถปริ้นท์หน้าเพจไปได้ หรือแม้แต่การขายบน Shopee Lazada ก็สามารถปริ้นท์หน้าที่ใช้ขายได้ โดยสิ่งสำคัญคือมีลิงก์ร้านค้าให้กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อที่เขาจะสามารถนำไปตรวจสอบการเข้าถึงว่าเข้าได้ด้วยคอมพิวเตอร์หรือไม่ เพราะจะเข้าได้เพียงแค่ทางสมาร์ตโฟนไม่ได้ 

4. แผนที่ตั้งของร้านค้า สามารถปริ้นท์จาก Google Map โดยวาดตำแหน่งบ้านหรือร้านของผู้จดได้ 

5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ในกรณีที่ผู้จดไม่ใช่เจ้าบ้านจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้านเสียก่อน เพื่อบอกกล่าวว่าตนจะใช้บ้านหลังนี้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยจะต้องมี “สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน” และ “สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน” ร่วมด้วย 

6. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เราไม่สะดวกไปจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเอง และมอบหมายให้พ่อแม่หรือบุคคลอื่นไปจดให้ โดยจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจร่วมด้วย

สิ่งควรทราบก่อนจดทะเบียนการค้าออนไลน์

จดทะเบียนการค้าออนไลน์ ราคาค่าจดทะเบียนใหม่ชำระ 50 บาท ในกรณีที่เคยจดไปแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อจะต้องชำระเพิ่มเติม 20 บาท โดยในกรณีที่ระบบไม่มีปัญหาสามารถนั่งรอรับเอกสารได้ทันที และแนะนำว่าเบื้องต้นอาจโทรไปสอบถามได้ก่อนว่าเอกสารมีอะไรบ้าง เพราะในบางที่อาจระบุว่าต้องมีป้ายร้านติดหน้าบ้านและจะต้องจ่ายค่าภาษีป้ายร่วมด้วย 

ประโยชน์ของการจดทะเบียนการค้าออนไลน์

จดทะเบียนการค้าออนไลน์มีส่วนช่วยให้ธุรกิจการค้าหรือให้บริการของคุณมีความน่าเชื่อถือ และในความต้องการกู้เงินมาหมุนเวียนจากสถาบันการเงินธนาคารต่าง ๆ เนื่องจากทะเบียนการค้าจะเป็นปัจจัยทำให้การอนุมัติการกู้เงินทำได้ง่ายมากขึ้น เพราะธนาคารสามารถรู้แหล่งที่มารายได้จาก Statement ย้อนหลัง  6 เดือน ซึ่งคุณอาจใช้ Statement ชื่อบัญชีบริษัทที่เปิดเป็นส่วนบุคคลจากการใช้เอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ได้ เมื่อจดครบอายุ 1 ปี ทางสถาบันการเงินจึงจะอนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินได้

ไปจดทะเบียนการค้าออนไลน์ได้ที่ไหน

จดทะเบียนการค้าออนไลน์จะต้องไปจดที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่ร้านของผู้จดตั้งอยู่ หรือที่ทะเบียนที่ใช้จดตั้งอยู่ สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปจดได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเทศบาล

จดทะเบียนการค้าออนไลน์ เสียภาษียังไง

การจดทะเบียนการค้าออนไลน์หรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้องเสียภาษี แต่หากประกอบกิจการแล้วเกิดรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ต้องเสียภาษีเงินได้

หากค้าขายในนามของบุคคลคนธรรมดา ค้าขายออนไลน์ รูปแบบที่ได้จากการค้าขายออนไลน์คือรายได้ประเภทมาตรา 40 (8) หรือเงินรายได้จากการทำ

พาณิชยกรรม โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง หรือหักแบบเหมา 60% แบบไม่มีเพดาน เปรียบเสมือนการขายของได้ 100 หักค่าใช้จ่าย 60 บาท หรือในกรณีที่มีบิลภาษีจากของซึ่งซื้อมาจำหน่ายขาย อาจใช้วิธีการหักภาษีตามจริง เลือกแบบใดก็ได้ เพื่อให้ตนประหยัดการเสียภาษีได้มากกว่า

นอกจากนี้ควรสังเกตเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคิดจากยอดขายโดยตรงเกินจำนวน 1.8 ล้านก็จะต้องชำระภาษีส่วนนี้ ดังนั้นเมื่อไปสั่งซื้อของมาขาย การขอให้ทางร้านออกใบกำกับภาษีเราก็จะได้ VAT ของการซื้อ ซึ่งสามารถนำมาหักกับ VAT ขายได้ สำหรับการค้าออนไลน์สิ่งสำคัญที่หลายคนอาจทำได้ร่วมด้วยคือการจดทะเบียนแบรนด์สินค้านั่นเอง

ร้านค้าออนไลน์ อยากขายดี ต้องทำการตลาดแบบ Affiliate ให้ PUNDAI ช่วยคุณสิ!

ใครต้องการหารายได้ โดยที่อาจจะอยู่ในขั้นฝึกหัดพึ่งเริ่มที่จะสนใจอยากสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ ก่อนที่จะเดินทางไปถึงจุดที่จดทะเบียนการค้าออนไลน์หรือในบางคนที่จดไปแล้วก็สามารถมาเข้าร่วมทำการตลาดแบบ Affiliate กับ PUNDAI ได้ เนื่องจากปันได้จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจและบริการของคุณเข้าถึงฐานของลูกค้าได้อย่างกว้าง ตรง Target ที่ต้องการ และทำให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นด้วยตาของคุณเองอย่ารอช้าที่จะมาเข้าร่วมกับเรา!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์ต่างกันอย่างไร

ทะเบียนการค้ากับทะเบียนพาณิชย์คือสิ่งเดียวกัน แต่ระยะหลังผู้คนนิยมเรียกทะเบียนพาณิชย์เพราะเป็นศัพท์ที่มีความเป็นทางการมากกว่านั่นเอง

ADD LINE เพื่อเริ่มใช้ PUNDAI

คุณก็สามารถใช้ PUNDAI โดยไม่มีอะไรซับซ้อน ด้วยการแอดไลน์และเริ่มใช้งานได้ทันที หรือกด เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาบทบาทของเรา