วิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสำหรับร้านค้าออนไลน์ อัปเดตใหม่ปี 2022

เนื้อหาบทความนี้

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่คนทำร้านค้าออนไลน์ไม่รู้ไม่ได้เลยก็คือ การทำฟอร์มใบเสร็จรับเงินสำหรับให้ลูกค้านั่นเอง เนื่องจากเป็นเอกสารทางการเงินที่มีความสำคัญ แต่หลายคนก็ยังกังวลว่าจะต้องออกใบเสร็จแบบไหนถึงจะถูกต้อง แล้วใบกำกับภาษีคือใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ทั้งสองต่างกันอย่างไร บทความนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักการออกใบเสร็จหลังจากซื้อสินค้าออนไลน์อย่างละเอียดและครบถ้วนกันค่ะ

ใบเสร็จรับเงินคืออะไร?

ใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ : Receipt คือ เอกสารทางการเงินที่ผู้รับเงิน (ร้านค้า) ต้องทำขึ้นเพื่อเป็นการรับรองว่าได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว ซึ่งมีการชำระเงินอย่างครบถ้วนยอด 100 บาทขึ้นไป โดยรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

  • มีคำว่า “ใบเสร็จรับเงิน” กำกับไว้ด้านบนของเอกสาร
  • ชื่อ-ที่อยู่ของร้านค้า
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าและบริการ
  • วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  • รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน

ใบกำกับภาษีคืออะไร?

ใบกำกับภาษี ภาษาอังกฤษ : Tax invoice คือ เอกสารทางการเงินที่ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องออกให้ลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และเป็นการแสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากราคาสินค้าหรือบริการด้วย ซึ่งหากร้านค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ 

รูปแบบของใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยออกมาได้ดังต่อไปนี้

  • ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
  • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ใบกำกับภาษีอย่างย่อออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ใครต้องทำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับคนที่ต้องทำหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษีนั้นต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องทำการขอยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท โดยไม่ยกเว้นว่าร้านค้านั้นจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ตาม

สำหรับในกรณีที่ร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทหรือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถเลือกได้ ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป

ขั้นตอนออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ออนไลน์

วิธีการออกใบกำกับภาษีออนไลน์

ปัจจุบันมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารทางการเงินที่หลากหลายและใช้งานง่าย อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกได้มาก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นสร้างเอกสาร
เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้ทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน จากนั้นเลือกที่ “สร้างเอกสาร”
2. เลือกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
เมื่อเลื่อนไปที่แท็บสร้างเอกสาร จะมีประเภทของเอกสารให้เลือก ส่วนนี้ให้เลือก “ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี” 
3. ข้อมูลของลูกค้าให้ใส่ชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ
ของลูกค้าของท่านลงไป ส่วนนี้ห้ามเว้นไว้อย่างเด็ดขาด
4. รายการสินค้าและการระบุราคา
ทำการกรอกรายการสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยประกอบด้วยราคา จำนวนและราคารวมทั้งหมด หากมีสินค้าหลายประเภทสามารถกด “เพิ่มรายการสินค้า” ได้
5. ข้อมูลผู้รับเงินให้ทำการใส่ชื่อและที่อยู่
พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับร้านค้าซึ่งเป็นผู้รับเงินลงไปให้ครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมด
6. ตรวจสอบข้อมูลเมื่อกรอกรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
ทำการตรวจเช็กความถูกต้องเรียบร้อยให้กด “ยืนยัน” และรอระบบประมวลผลให้เรียบร้อย
7. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้วเมื่อระบบประมวลผลเรียบร้อย
สามารถกดดาวน์โหลดหรือแชร์ใบกำกับภาษีเพื่อนำไปใช้งานต่อได้ทันที ทั้งการพิมพ์ออกมาหรือจะส่งมอบเป็นไฟล์ดิจิทัลก็ได้เช่นกัน

วิธีการออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์

1. เริ่มต้นสร้างเอกสาร
เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการ จากนั้นให้เลือกที่แท็บ “สร้างเอกสาร” เพื่อเป็นการสร้างหน้าเอกสารขึ้นมาใหม่
2. เลือกใบเสร็จรับเงิน
ในส่วนของแท็บสร้างเอกสารจะมีรูปแบบของเอกสารทางการเงินให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ให้เลือก “ใบเสร็จรับเงิน” 
3. ข้อมูลของฝ่ายชำระเงิน
ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับฝ่ายชำระเงินหรือลูกค้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ที่ปรากฏในหน้านั้น ๆ 
4. รายการสินค้า
ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสินค้าหรือบริการที่ทำการซื้อขายให้เรียบร้อย ทั้งชื่อสินค้า จำนวน และลักษณะของสินค้า
5. ข้อมูลของฝ่ายรับชำระเงิน
ใส่ข้อมูลฝ่ายรับชำระเงินให้ครบถ้วน ทั้งชื่อและที่อยู่ รวมถึงข้อมูลส่วนอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มของเอกสาร
6. ตรวจสอบข้อมูล
เมื่อใส่รายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วนแล้วให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
7. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว
กดยืนยันว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและเป็นความจริง เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูลและส่งออกเป็นใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์

บุคคลธรรมดาออกแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มใบกำกับภาษีได้ไหม?

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็สามารถทำใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้ แต่ในกรณีของใบกำกับภาษีบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะสามารถออกได้เพียงแค่ผู้ที่ทำการยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วเท่านั้น

สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์ ทาง PUNDAI ของเราพร้อมนำเสนอสาระดี ๆ ด้านการทำการตลาดออนไลน์ และให้ความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ที่สร้างความเชื่อมั่นและรายได้

ความรู้เรื่องของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเป็นเรื่องที่ร้านค้าต้องให้ความสำคัญทั้งความครบถ้วนและความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก เนื่องจากการออกเอกสารการเงินเหล่านี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดและถ่องแท้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะสามารถช่วยให้มีทุกคนที่กำลังมีข้อสงสัยสามารถค้นหาคำตอบได้นะคะ หากชื่นชอบคอนเทนต์สาระดี ๆ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและขั้นตอนการทำธุรกิจตั้งแต่การตั้งชื้อร้าน การเลือกสินค้าที่จะขาย ไปจนถึงวิธีสร้างเพจขายของออนไลน์ ก็อย่าลืมคอยติดตามการอัปเดตใหม่จาก PUNDAI นะคะ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ใบเสร็จรับเงิน กับ ใบกำกับภาษี ต่างกันอย่างไร

ใบเสร็จรับเงิน
– ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
– ออกเมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
– ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อยอดซื้อขายตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

ใบกำกับภาษี
– ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
– ออกใบกำกับภาษีทุกครั้ง แม้ลูกค้ายังไม่ได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
– ไม่มีขั้นต่ำ สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

ADD LINE เพื่อเริ่มใช้ PUNDAI

คุณก็สามารถใช้ PUNDAI โดยไม่มีอะไรซับซ้อน ด้วยการแอดไลน์และเริ่มใช้งานได้ทันที หรือกด เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาบทบาทของเรา