ทำความรู้จักกับ วอเชอร์ และการใช้อย่างไรให้ธุรกิจสำเร็จ

เนื้อหาบทความนี้

วอเชอร์ คือ บัตรส่วนลดที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้ โดยสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ด้วยโปรโมชั่นและสิ่งประกอบการตลาดที่น่าสนใจ วอเชอร์คือตัวช่วยเพิ่มความสนใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ สร้างความต้องการและความพึงพอใจในลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคงกับลูกค้า ด้วยระบบวอเชอร์ คือสิ่งที่มีประสิทธิภาพและการตลาดที่เป็นรูปแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และเราจะมาอธิบายกลไกของวอเชอร์ว่าทำอะไรได้อีกมากมาย

วอเชอร์ คืออะไร

วอเชอร์ แปลว่า บัตรส่วนลด หรือ คูปอง เป็นเอกสารหรือโค้ดที่ให้สิทธิประโยชน์ในการรับส่วนลดหรือของแถมเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือธุรกิจที่ร่วมรายการนั้นๆ โดยลูกค้าสามารถนำ voucher ไปแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์กับการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ

วอเชอร์มีกี่ประเภท 

วอเชอร์ สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ตัวอย่างวอเชอร์มีดังต่อไปนี้

1. วอเชอร์ส่วนลดราคา (Discount Voucher)

วอเชอร์ประเภทนี้เป็น voucher ที่ให้ส่วนลดราคาสินค้าหรือบริการเมื่อซื้อในราคาเต็มหรือในเงื่อนไขที่กำหนด เช่น วอเชอร์ที่พัก

2. วอเชอร์ของแถม (Free Gift Voucher)

วอเชอร์ประเภทนี้เป็น voucher ที่ให้ของแถมหรือสิ่งของพิเศษเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการบางชนิด

3. วอเชอร์คูปอง (Coupon Voucher)

วอเชอร์ประเภทนี้เป็น voucher ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินสดและใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ระบุ

4. วอเชอร์บัตรกำนัล (Gift Card Voucher)

วอเชอร์ประเภทนี้เป็น voucher ที่มีมูลค่าเป็นเงินสดและใช้ได้ในร้านค้าที่ระบุ

5. วอเชอร์บัตรของขวัญ (Gift Voucher)

วอเชอร์บัตรของขวัญประเภทนี้เป็น voucher ที่ใช้ในการแลกสินค้าหรือบริการตามความต้องการของผู้รับบัตร

6. วอเชอร์สมาชิก (Membership Voucher)

วอเชอร์ประเภทนี้เป็น voucher ที่ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะสำหรับสมาชิกในร้านค้าหรือธุรกิจที่เป็นเจ้าของบัตรสมาชิก เช่น การซื้อวอเชอร์ที่พัก

7. วอเชอร์ส่งเสริมการขาย (Promotional Voucher)

วอเชอร์ประเภทนี้เป็น voucher ที่ใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการโดยมีกำหนดเวลาและเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะ

ข้อดีของวอเชอร์ ที่มีต่อร้านค้า

ข้อดี วอเชอร์ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของร้านค้านั้นมีหลากหลายด้วยกัน ดังนี้

1. ดึงดูดและเพิ่มลูกค้า

วอเชอร์ช่วยดึงดูดและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าในร้านค้าของคุณ

2. สร้างความพึงพอใจ

การให้วอเชอร์เป็นส่วนลดราคาหรือของแถมช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้พวกเขามีความสุขและพึงพอใจกับการซื้อสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าของคุณ

3. สร้างความเชื่อมั่น

การให้วอเชอร์สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าร้านค้าของคุณให้ความสำคัญและมีความเอาใจใส่ในการบริการ

4. ส่งเสริมการขาย

วอเชอร์ช่วยเพิ่มยอดขายโดยสร้างกระแสการซื้อเพิ่มขึ้น ลูกค้ามีแรงจูงใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากวอเชอร์ 

อยากส่งเสริมการขาย ต้องรู้จักกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สุดเจ๋ง

5. สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์

วิธีเลือก Gift Voucherให้เหมาะสมกับร้านค้าเป็นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในแบรนด์ของคุณ ลูกค้าอาจกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณอีกครั้งในอนาคตเนื่องจากประสบการณ์ที่ดีจากการใช้วอเชอร์

6. สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

การให้วอเชอร์สามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ลูกค้ามีโอกาสกลับมาเป็นลูกค้าประจำและรักษาความสัมพันธ์กับร้านค้าของคุณ

วิธีการใช้วอเชอร์เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

วอเชอร์ใช้ยังไงถึงจะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าได้ สามารถทำตามได้ดังนี้

เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าโดยใช้วอเชอร์ 

1. กำหนดวัตถุประสงค์

กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการให้วอเชอร์ช่วยเพิ่มยอดขาย เช่น เพิ่มการซื้อสินค้าหรือบริการใหม่ๆ, สร้างความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการ, ดึงดูดลูกค้าใหม่, รักษาลูกค้าเก่า เป็นต้น

2. กำหนดเป้าหมายกำไร

กำหนดเป้าหมายกำไรที่คุณต้องการที่จะได้รับจากการใช้วอเชอร์ เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาและเงื่อนไขการใช้งานของวอเชอร์

3. ออกแบบโปรโมชั่น

สร้างโปรโมชั่นที่เชื่อมโยงกับวอเชอร์ เช่น ส่วนลดราคา, ของแถม, ส่งเสริมการซื้อเพิ่มเติม เป็นต้น คำนึงถึงความน่าสนใจและคุณค่าที่จะได้รับจากวอเชอร์ให้กับลูกค้า

4. ตลาดและโฆษณา

ทำการตลาดและโฆษณาโปรโมชั่นของวอเชอร์ให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้าเป้าหมาย ใช้ช่องทางการตลาดที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, อีเมล์การตลาด เพื่อเพิ่มการรับรู้และความน่าสนใจในโปรโมชั่น

5. จัดการระบบ

สร้างระบบการใช้งานวอเชอร์ที่ง่ายต่อการทำธุรกิจ เช่น ระบบการส่งทางออนไลน์, ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของวอชชอร์, และระบบการติดตามผลลัพธ์และการใช้งานวอเชอร์

6. วัดผลและประเมิน

วัดผลและประเมินผลของการใช้วอเชอร์ ว่าส่งผลให้เพิ่มยอดขายตามเป้าหมายหรือไม่ ปรับแก้แผนการใช้วอเชอร์ตามความต้องการและผลลัพธ์ที่ได้รับ

การใช้วอเชอร์หรือบัตรส่วนลด นอกจากช่วยเพิ่มยอดขายได้แล้วยังทำให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้นด้วย แต่แน่นอนว่าการใช้การตลาดออนไลน์แบบAffiliate Marketing ซึ่งเป็นการตลาดแบบปากต่อปากย่อมช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้มากขึ้นไปอีก เพราะจากผลสำรวจพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่กว่า 88% เลือกซื้อสินค้าจากการบอกต่อมากกว่าโฆษณา ดังนั้นการบอกต่อจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างยิ่ง PUNDAI  จึงนำ “การบอกต่อ” มาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ตอบโจทย์ทุกบทบาทง่าย ๆ ผ่านมือถือ สนใจสอบถามได้ที่ LINE OA : @pundaiofficial

บทความแนะนำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

วอชเชอร์คืออะไร

วอชเชอร์ (Voucher) เป็นเอกสารหรือโค้ดที่ใช้เป็นสิทธิประโยชน์ในการรับส่วนลดหรือของแถม เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจหรือร้านค้าที่ร่วมรายการนั้น ๆ

ซื้อด้วยเวาเชอร์คืออะไร

การซื้อด้วยเวาเชอร์ (Voucher) หมายความว่าการใช้เอกสารหรือโค้ดส่วนลดเพื่อชำระเงินหรือรับสิทธิประโยชน์เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือธุรกิจที่รับรองการใช้เวาเชอร์นั้น

Voucher อ่านว่า

Voucher อ่านว่า “เวาเชอร์”

ADD LINE เพื่อเริ่มใช้ PUNDAI

คุณก็สามารถใช้ PUNDAI โดยไม่มีอะไรซับซ้อน ด้วยการแอดไลน์และเริ่มใช้งานได้ทันที หรือกด เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาบทบาทของเรา